De vuurtoren Rotes Kliff op het eiland Sylt, Duitsland, diende als sectorlicht van 1913-1975. Het ligt op een klif ten noorden van het dorp Kampen. Eeuwenlang waren deze opvallende kliffen een onmiskenbaar herkenningspunt van het eiland voor schepen. Sinds het einde van het jaar 1970 zijn echter kustverdedigingsmaatregelen genomen. Dit heeft er echter ook toe geleid dat de Rotes Kliff in de gemeente Wenningstedt grotendeels onzichtbaar werd vanaf de zee, omdat het nu verborgen is achter met gras begroeide zandduinen.