De Brandaris op de westhoek van Terschelling is de bekendste én oudste nog bestaande vuurtoren van Nederland. De 53,7 meter hoge toren dateert oorspronkelijk uit 1594 nadat de eerste toren uit 1323 omstreeks 1570 in zee was gestort. De naam is een afleiding van Sint Brandarius, een heilige waarnaar het huidige dorp West-Terschelling in de Middeleeuwen was vernoemd. Op de gevel werd een plaquette geplaatst, ‘Tot waarschouwinge aller seevarende die God behoede’.